Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje społeczne w sprawie zmian nazw ulic podlegających „dekomunizacji”zakończona

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) w naszym w mieście zmiany nazwy wymagają ulice: Świerczewskiego, Pawła Findera, Hanki Sawickiej i Józefa Wieczorka. Od dłuższego czasu władze miasta miały świadomość konieczności i zasadności zmiany kontrowersyjnych patronów, którzy nie zostali objęci na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. kompleksową weryfikacją w duchu następujących wówczas przemian ustrojowych. Urząd Miasta był także adresatem wystąpień różnych osób i organizacji społecznych, domagających się ostatecznego odcięcia się od niechlubnej przeszłości i zaprzestania jej promowania poprzez funkcjonowanie w przestrzeni publicznej wymienionych wyżej nazw. Zasadniczym powodem niepodjęcia dotychczas zmiany z urzędu była perspektywa uciążliwych konsekwencji zmian adresowych dotyczących mieszkańców tych ulic, zwłaszcza osób lub firm prowadzących działalność gospodarczą. Jednocześnie monitorowane były prace parlamentarne nad ustawą „dekomunizacyjną”, która swoimi zapisami miała minimalizować społeczne skutki regulacji. Powołując się na petycję złożoną w 2009 r. przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój (uchwała nr XLII/563/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wystąpienia z apelem o uchwalenie ustawy usuwającej z publicznego życia komunistycznych patronów ulic i placów), Senat RP wniósł w 2013 r. projekt ustawy do Sejmu.

Zgodnie z oczekiwaniami, z art. 5 ust. 2 uchwalonej ustawy wynika, że Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy podjęte zostały odpowiednie działania urzędowe. Zespół do spraw Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Budynków, działający w obecnym składzie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr Or-IV.0050.316.2016 z dnia 16.06.2016 r., kierując się założeniem, że nowe nazwy powinny być zgodne z duchem ustawy „dekomunizacyjnej”, przy tym możliwie neutralne, a jednocześnie - w miarę możliwości - zbieżne z charakterem nazw już istniejących w sąsiedztwie, po analizie złożonych dotychczas propozycji, w tym własnych, zarekomendował następujące:

- w miejsce ul. Świerczewskiego, dla podkreślenia wartości, jaką jest niepodległość ojczyzny, proponuje się nazwę ul. Niepodległości. Istotny jest przy tym fakt lokalizacji Pomnika Niepodległości przy skrzyżowaniu ul. Świerczewskiego i Pszczyńskiej, w pobliżu miejsca, w którym 4 lipca 1922 r. mieszkańcy Bzia witali wojsko polskie, przynoszące wolność. W tym miejscu odbywają się coroczne uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

- odpowiednim patronem w miejsce Pawła Findera byłby Józef Rymer – jeden z przywódców III powstania śląskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy RP, mianowany w 1922 r. pierwszym wojewodą śląskim Sąsiednim ulicom patronują już działacze niepodległościowi i społeczni związani z Górnym Śląskiem: Michał Grażyński, Maciej Mielżyński, Józef Lompa czy Juliusz Ligoń.

- dla właściwego uhonorowania żołnierzy podziemia antykomunistycznego proponuje się zmienić nazwę ul. Hanki Sawickiej na ul. Żołnierzy Niezłomnych. Użycie w nazwie ulicy formuły „Żołnierze Niezłomni” zamiast pojawiającej się także propozycji „Żołnierze Wyklęci”, zdaniem Zespołu, jest trafniejsze i bardziej uniwersalne, gdyż wywołuje skojarzenia o pozytywnym zabarwieniu emocjonalnym w stosunku do niezwyciężonych żołnierzy powojennego podziemia.

- ul. Józefa Wieczorka przemianować na ul. gen. Władysława Andersa – wybitnego Polaka, dowódcę Armii Polskiej na Wschodzie, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-45, następcę Prezydenta RP w latach 1950–1954.

Nazwy o takim brzmieniu dobrze korespondują z nazwami większości ulic w sąsiedztwie, to jest: Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Ofiar Faszyzmu.

Zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat przedstawionych propozycji, także do ewentualnego wskazywania własnych wniosków wraz z uzasadnieniem.

Po zakończeniu konsultacji, ich rezultaty zostaną wnikliwie przeanalizowane przez Zespół do spraw Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Budynków, a następnie odpowiednio wzięte pod uwagę przy opracowaniu projektu uchwały Rady Miasta w sprawie konsultowanych zmian nazw.

10 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie

avatar
Andrzej Karplewicz - około 3 lata temu

Oczywiście,należy to zrobić.

pokaż odpowiedzi (0)
avatar
Jarek - około 3 lata temu

Nie jestem zwolennikiem zmiany nazw ulic. Proponuję przyłączyć się do apelu innych Prezydentów Miast, którzy zwrócili się do rządu o odstąpienie od tej decyzji i zmianę ustawy. Jest to tak głupia ustawa, że nawet jej się komentować nie chce. Nie rozumiem skąd ten pośpiech ich zmian ze strony Pani Prezydent.

pokaż odpowiedzi (1)
avatar
Tadeusz Maron - około 3 lata temu

W niektórych miastach poszli jeszcze dalej w tej kwestii zmieniając nawet ul. Gagarina , także nie narzekajmy. Dokumenty bedą wymieniane po upływie ważności wiec dodatkowych kosztów nie będzie. A ja osobiście nie chciałbym mieszkać na ulicy imienia komunistycznych morderców. W pełni popieram przedstawione propozycje.

pokaż odpowiedzi (0)
avatar
Grzegorz Laskowski - około 3 lata temu

Panie Tadeuszu, pytanie, czy po zmianie nazwy ulicy na pewno nie trzeba będzie zaktualizować danych na dokumentach? O ile wymiana dowodu osobistego jest obecnie bezpłatna plus na nowym wzorze nie ma już danych zamieszkania, to prawo jazdy i dowód rejestracyjny już aktualności tych danych będą wymagać, a to nie małe koszty. Mi osobiście nie przeszkadzają obecne nazwy ulic, a już i tak skromny budżet większości mieszkańców może mieć problem z udźwignięciem dodatkowych kosztów wymiany dokumentów komunikacyjnych.

pokaż odpowiedzi (1)
avatar
Sławomir Żmudziński - około 3 lata temu

Odniosę się wyłącznie do przedłożonych propozycji, a nie celowości zmiany nazw ulic. Ta wynika z powinności nałożonej ustawą. Propozycje oceniam pozytywnie. Cieszy mnie, że wśród proponowanych nazw znalazła się ul. Żołnierzy Niezłomnych. Osobiście również wolę tą formę w odróżnieniu od formy Żołnierze Wyklęci. Pominę przy tym pewną niestosowność, jaka zaistniała podczas obrad Rady Miasta na początku roku. Zapewne można by znaleźć wiele jeszcze innych cennych propozycji, niemniej te są godnymi nazwy jastrzębskich ulic.

pokaż odpowiedzi (0)
avatar
Zdzisław Koń - około 3 lata temu

Co do zasadności zmiany nazw ulic nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast obawiam się, że nazwa Żołnierzy Niezłomnych jest zbyt kontrowersyjna, w tej grupie jest zbyt wiele osób, które budzą mieszane uczucia... Czyż nie lepiej nazwać ulicę imieniem np. Witolda Pileckiego?

pokaż odpowiedzi (1)
avatar
Małgorzata - około 3 lata temu

Według mnie po tylu latach tolerowania patrona ulicy bohatera komunistów gen. Świerczewskiego, wypadałoby aby ta ulica miała patrona, który byłby jego przeciwieństwem. Nazwa Niepodległości nie jest zła ale może udałoby się uhonorować w Jastrzębiu Ryszarda Kuklińskiego. Myślę, że po wojskowym, który był anty-patriotą dobrze by było aby ulica miała za patrona prawdziwego patriotę anty-komunistę.

pokaż odpowiedzi (0)
avatar
gabkasr - około 3 lata temu

Oczywiście zmieniać nazwy! Precz z, aj waj, komuchami!
Moje propozycje:

ul. Świerczewskiego - ul. gen. Rozwadowskiego (zwycięzca Bitwy Warszawskiej "cudu nad Wisłą");
ul. Fidera - ul. Ignacego Padarewskiego;
ul. Sawickiej - ul. Danuty Siedzikówny "Inki"
ul. Wieczorka - ul. Dmowskiego... (lub np. Wincentego Witosa)

...marzeniem moim byłoby, by zamienić Al. Piłsudskiego (v. Selman; tw pruski) na największego polskiego męża stano ostatnich ponad 100 lat, tj.
Romana Dmowskiego (wbrew kalumniom w mediach typu 'wyborcza' itp. internacjonalistycznych gazetek z pseudo historykami).

pokaż odpowiedzi (0)
avatar
Agnieszka R - około 3 lata temu

Jestem przeciwna zmianie nazw ulic. Niepotrzebne zamieszanie, podejrzewam, że koszta "wylezą" w trakcie, jak już będzie za późno na dyskusję. Przypominam jakie zamieszanie było przy wprowadzeniu ulicy Szarych Szeregów w Zdroju. A co do Hanny Szapiro (Sawickiej), to po przeczytaniu jej życiorysu nie widzę powodów do zmian. MIała żydowskie pochodzenie, co w naszym kraju jest wystarczającym powodem do piętnowania i ostracyzmu. Ponadto była młoda, w swoim pojęciu patriotka. Nie tyle była komunistką co socjalistką z wychowania (ojciec socjalista) W czasie wojny organizowała pomoc więźniom politycznym, w getcie. Wpadła w zasadzkę Gestapo, i w wyniku postrzału zmarła na Pawiaku. Jeżeli mamy deprecjonować ludzi z powodu przynależności do organizacji to wszystkich , którzy należeli do partii za Komuny też powinno się odsunąć od władzy i stanowisk ( do Solidarności przechodzili w latach 90 między innymi właśnie tacy "komunistyczni partyjniacy", którzy o tym teraz nie chcą pamiętać). A jeśli już tak bardzo te zmiany są istotne dla dalszych dziejów naszej Ojczyzny i rozwoju naszego miasta to BARDZO O ODPOLITYCZNIENIE nazw. Nie będzie problemu gdy nadejdą nowe rządy z nowymi pomysłami (ulice roślinne, kwiatowe, zwierzęce - Łosie są fajne...i Lamy :)) Pozdrawiam

pokaż odpowiedzi (0)
avatar
Jacek Głogowski - około 3 lata temu

Jestem za takimi zmiana nazw ulic, które je odpolitycznią a przywrócą mieszkańcom. Skoro aktualnie rządzący wymusili zmiany, niech ulice otrzymają takie nazwy, które nie będą powodem do kolejnego zamieszania przy zmianie kierunku wiatru historii.
Historycy miejscy powinni przygotować propozycje związane z Jastrzębiem, ludźmi stąd. Powielanie pomysłów innych miast, nadawanie nazw, które istnieją już gdzie indziej po to, by się przypodobać prezesowi, marszałkowi czy innemu wodzowi w Warszawie jest dla mnie lekceważeniem ludzi - mieszkańców.

pokaż odpowiedzi (0)