Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych (...)zakończona

Od 21-28 października prowadzone były konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.

Uwagi do projektu zgłaszać mogły organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarzadzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie