Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/504/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu-Zdrojuzakończona

Od 13-20 października prowadzone były konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/504/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu-Zdroju

Uwagi do projektu zgłaszać mogły organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie