Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/262/95 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 16 grudnia 1995 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Jastrzębie-Zdrójzakończona

Od 13-20 października prowadzone były konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/262/95 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 16 grudnia 1995 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Uwagi do projektu zgłaszać mogły organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie